SIBERA SYSTEM s.r.o., výstavba a rekonstrukce sportovišť, sportovní stavby: Fotbalová hřiště a klasické fotbalové trávníky
Fotbalová hřiště a klasické fotbalové trávníky FK Třebíč

KLASICKÝ TRÁVNÍK NA ORNICI ®

Stejné výborné vlastnosti mají i travnaté plochy pro fotbal postavené jako odolné proti dešti a nesoucí značku SIBERA SYSTEM ®.

Způsobů výstavby fotbalových hřišť je několik, vždy jsou navrhovány individuálně dle místa stavby a přizpůsobeny všem požadavkům zákazníka.

Originální způsob výstavby, který splňuje nejnáročnější kritéria pro ligový fotbal.

Fotbalová hřiště a klasické fotbalové trávníky
Fotbalová hřiště a klasické fotbalové trávníky SK Chvatěruby

Fotbalová hřiště a klasické fotbalové trávníky FK Desná

Ani tento způsob výstavby nevyžaduje hloubkové drenáže, protože je opět použito celoplošné drenáže z konstrukčních vrstev. Kvalitní ornice o svrchní síle cca 10cm je rovněž přesně ručně vyspádována a neustále kontrolovaná křížovou nivelací. Na takto připraveném terénu se zahájí výsev strojní sečkou, vyhnojení kombinovaným hnojivem a zapískování celé plochy.

Při použití tohoto způsobů výstavby je kladen veliký důraz na naprosto přesné vyrovnání ornice, aby byl zajištěn trvalý odtok srážkové vody do vyspádovaných stran.

Fotbalová hřiště a klasické fotbalové trávníky FK Chmel Blšany

Fotbalová hřiště a klasické fotbalové trávníky Policejní akademie Praha Lhotka

Fotbalová hřiště a klasické fotbalové trávníky Praha Hovorčovická

webdesign and SEO: © FOTO-GRAFIKA